Ve společnosti

Můžete také navštívit KNX Control pro interní školení.
Den si můžete rezervovat přes Calendly. Poté budete kontaktováni za účelem koordinace věcí.
Rezervace jsou vždy provizorní! Z toho nelze odvodit žádná práva a nejsou s tím spojeny žádné náklady.

 

Příklady možných školení v rámci společnosti, které lze poskytnout, jsou:
  • KNX Basic
  • KNX Advanced
  • KNX Specific (orientované na poptávku zákazníků)
  • Síť (IP se vším, co k tomu patří)
  • VOP (Dostatečně poučená osoba NEN3140)
  • Elektrotechnika MBO 3 nebo 4
  • Po domluvě možná další technická školení nebo krátké kurzy